Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

Έξοδα Ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας – Κόστη

€250

Σύσταση Κυπριακής Εταιρείας

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Χωρίς 'Αμοιβή Μεταβίβασης' για μεταβίβαση εταιρειών από άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο/ λογιστές, δικηγόρους

Πατήστε Εδώ για να στείλετε μήνυμα για πληροφορίες/συμβουλές ή επίσημη έγγραφη προσφορά για την αμοιβή μας ή καλέστε το 0035722 456363)

Εταιρεία στην Κύπρο Ετήσια Αμοιβή Υπηρεσιών Συντήρησης: Πολύ Ανταγωνιστική  Ετήσια Κατ' Αποκοπή Αμοιβή - Απλές και διαφανείς δομές χρέωσης χωρίς απόκρυψη προσθέτων επιβαρύνσεων/αμοιβών  που καλύπτουν  100%  των απαιτούμενων τρεχουσών υπηρεσιών  για την λειτουργία της εταιρείας και την πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία  και τους κανονισμούς στην Κύπρο

Πατήστε Εδώ για αποστολή μηνύματος στους Συνεργάτες μας για πληροφορίες/συμβουλές ή επίσημη έγγραφη προσφορά για την αμοιβή μας (ή καλέστε το 0035722 456363)

Προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές σταθερές / ετήσιες πάγιες αμοιβές, για δεδομένο όγκο / τιμές / χαρακτήρα συναλλαγών / έργο για κάθε εταιρεία, που καλύπτουν ΟΛΕΣ τις συνήθεις εργασίες / υπηρεσίες οι οποίες απαιτούνται από το νόμο για τη σωστή  Λειτουργία και Συμμόρφωση Εταιρείας σε ένα "πακέτο αμοιβής" (Εγγεγραμμένο Γραφείο, Γραμματέας της εταιρείας, Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκπρόσωποι των Μετόχων, Λογιστική κάλυψη, Φορολογική Κάλυψη, Λογιστικοί Έλεγχοι, Διοίκηση  και Διαχείριση Εταιρικών Επιχειρήσεων)

Σημαντική Σημείωση: Είμαστε μεταξύ των  πιο γνωστών και μεγαλύτερων εταιρικών και επαγγελματικών φορέων παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο ικανοί να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε λογικές τιμές χωρίς διαφοροποίηση των προσφερόμενων τιμών μεταξύ των εγχωρίων/αλλοδαπών/διεθνών πελατών μας

Λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου σταθερής εργασίας (είμαστε η κορυφαία εταιρεία εντάξεων εταιρειών στην Κύπρο), τεχνολογικών πλεονεκτημάτων, στερεών υποδομών που περιλαμβάνουν υψηλού επιπέδου επαγγελματίες  στο προσωπικό μας, συστημάτων και διαδικασιών και του γεγονότος ότι δεν είμαστε ενδιάμεσοι μεσολαβητές αλλά  Νομοθετικά Κατοχυρωμένος από την ΕΕ Επαγγελματικός Φορέας Παροχής Υπηρεσιών που προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες "με μόνιμα απασχολούμενους συνεργάτες στην έδρα μας χωρίς υπεργολαβία, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με γρήγορες και επαγγελματικές υπηρεσίες

** Κάντε κλικ εδώ για την Προσφορά μας για το προκαθορισμένο ύψος των ετήσιων Αμοιβών – Ελληνικά**

** Κάντε κλικ εδώ για σύσταση Κυπριακής Εταιρείας – Ελληνικά**

Διαχείριση Περιουσίας, Φορολογικά Σεμινάρια και Μέσα Ενημέρωσης

* Κάντε κλικ παρακάτω για να παρακολουθήσετε το εταιρικό (60’’) Βίντεο που παρουσίασε το Αμερικανικό ειδησεογραφικό κανάλι FOX 5 της ΗΠΑ *
Ελληνικά

Κάντε κλικ παρακάτω για να παρακολουθήσετε το 30λεπτο ενημερωτικό πρόγραμμα όπως παρουσίασε το κανάλι FOX 5 για την Κύπρο και την Focus Business Services
Αγγλικά

Κάντε Κλικ Εδώ για να Δείτε το Εταιρικό μας Βίντεο όπως έχει Γυριστεί κατά την Διάρκεια ενός Κορυφαίου Διεθνούς Συνεδρίου

Συστατικές Επιστολές από Τράπεζες και Πελάτες για τον Όμιλο μας

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Παρουσίαση του Προέδρου μας στο Παγκόσμιας Κλάσης Συνέδριο Διαχείρισης Περιουσίας και Διεθνούς Φορολογίας

Εξυπηρετούμενα και Εικονικά Γραφεία. Η εταιρεία του ομίλου μας Officespace τώρα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης και δημιουργίας οντότητας εταιρειών

Συστατικές Επιστολές από Τράπεζες και Πελάτες για τον Όμιλο μας

Κάντε Κλικ παρακάτω για να διαβάσετε τις Φορολογικές Διαρθρώσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα από χιλιάδες πελάτες παγκοσμίως:

Εταιρείες Συμμετοχών

Εμπορικές Εταιρείες

Εταιρείες Πνευματικών Δικαιωμάτων

Αγγλικές Εταιρείες

Όμιλος Οικονομικών Εταιρειών

Διάρθρωση Εκπροσώπησης

Εταιρείες μη Φορολογικοί Κάτοικοι

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ - Στοιχεία Επικοινωνίας & Φορολογικές Πληροφορίες

Συστατικές Επιστολές από Τράπεζες και Πελάτες για τον Όμιλο μας- Αναγνώριση της Παρουσίας του Ομίλου μας

Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ…

+357 22 456363

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Κάντε Κλικ Εδώ

Διαβάστε ΤΩΡΑ για την «Χρήση των Κυπριακών Εταιρικών Δομών στον Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό- μια περιεκτική παρουσίαση των Κυπριακών Φορολογικών Πλεονεκτημάτων σε μορφή power point που παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο μας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διαχείρισης Περιουσίας και Διεθνούς Φορολογίας («SHOREX», στη Γενεύη, τον Δεκέμβριο 2010

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πάρετε προσφορά, για να ξεκινήσετε την διαδικασία ίδρυσης ή για να δείτε αν οι δραστηριότητες σας πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση Κυπριακής εταιρείας

Κάντε κλικ εδώ τώρα για να οργανώσουμε μια Υψηλής Τεχνολογίας και Ασφάλειας Τηλεδιάσκεψη (μια λύση με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συνεργασία με την Alcatel-Lucent) με οποιονδήποτε από τους συνεταίρους μας ... σε επιλεγμένες τοποθεσίες στη χώρα / πόλη σας!

UAE Property & Real Estate Services Brochure

UAE Corporate Services Brochure

Προφίλ Ομίλου (ενημερωτικό φυλλάδιο 2013)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Παρουσίαση του Προέδρου μας στο Παγκόσμιας Κλάσης Συνέδριο Διαχείρισης Περιουσίας και Διεθνούς Φορολογίας

Κάντε κλικ παρακάτω για να διαβάσετε τις (σύντομες) αναφορές ή τις ενημερώσεις μας

Γιατί Κύπρο;

Κυπριακές Εταιρείες Συμμετοχών

Κυπριακές Χρηματοοικονομικές και Ιδιοκτησία Πνευματικού Δικαιώματος Διαρθρώσεως

Φορολόγηση Τόκων, Μερισμάτων και Κεφαλαιουχικών Κερδών

Κυπριακές Διεθνείς Εμπορικές Διαρθρώσεως

Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες

Κυπριακά Διεθνή Εμπιστεύματα

Χρήσεις Κυπριακών Εταιρειών

Οι Κυπριακές Εταιρείες αυτή την στιγμή χρησιμοποιούνται για ένα ευρύ φάσμα Διεθνών Δραστηριοτήτων.

Το αποτέλεσμα είναι, σημαντικά φορολογικά και μη φορολογικά οφέλη. Οι πιο Δημοφιλείς Δραστηριότητες ορίζονται στο παρόν τμήμα…

Skype Me™!