Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο – Αμοιβή και Διαδικασία

ΠΡΩΤΟΝ, προτείνουμε να ζητήσετε μια ΠΛΗΡΗ έγγραφη προσφορά από την εταιρεία μας που να καλύπτει ΟΛΕΣ τις απαραίτητες αμοιβές για τη σύσταση – στάδιο ίδρυσης (σύσταση μέσω αδειούχων δικηγόρων, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, απόδοση φορολογικού μητρώου και ένταξη στο ΦΠΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ για τη συνήθη συνεχιζόμενη συντήρηση και την καλή λειτουργία και συμμόρφωση της επιχείρησης (λογιστικά, τήρηση βιβλίων, φορολογικός έλεγχος, διοίκηση της επιχείρησης, τήρηση υποχρεωτικών λογιστικών βιβλίων,  υπηρεσίες εκπροσώπησης κλπ. ). ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ “ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΜΟΙΒΗ” ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

**Για το σκοπό αυτό, πρέπει να συμπληρώνεται η Φόρμα A1 (Φόρμα αίτησης προσφοράς) και να αποστέλλεται στα γραφεία μας – Με την παραλαβή θα απαντήσουμε με μια προσφορά κατ’ αποκοπή αμοιβής και ΠΛΗΡΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ και υποστήριξη στη διάρκεια της διαδικασίας σύστασης / διαδικασία ίδρυσης* *

Σημαντική σημείωση:

O Όμιλος μας ανταποκρίνεται άμεσα και με ξεχωριστή ικανότητα, εστιάζοντας αποκλειστικά στους διεθνείς πελάτες και τις διεθνείς εταιρικές δομές με παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα που απαιτείται (νομικών, φορολογικών, λογιστικής, λογιστικού ελέγχου, πλήρεις εταιρικές υπηρεσίες,- που συμπεριλαμβάνουν “την υλική υπόσταση” και τις υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου”).

* Πατήστε εδώ για μετάβαση στη ΦΟΡΜΑ Α1 (έντυπο αίτησης προσφοράς αμοιβής) *

* Πατήστε εδώ για μετάβαση στα ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΤΟΛΩΝ *

Τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για τη Σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο (που πρέπει να διαβιβασθεί με (α) E-mail / Φαξ & (β) εμπιστευτικό ταχυδρομείο (Courier) στην Έδρα μας στην Κύπρο):

 • Φωτοαντίγραφα του διαβατηρίου(-ων) – ή τα νομικά (Νομικό Πρόσωπο) έγγραφα της εταιρείας, εάν ο Τελικός Δικαιούχος ιδιοκτήτης είναι Νομικό Πρόσωπο – αυτό ισχύει για κάθε Δικαιούχο Ιδιοκτήτη
 • Τραπεζικά Στοιχεία για κάθε δικαιούχο (Παρακαλούμε ζητήστε σχετικό τραπεζικό έντυπο προτιμολογίου από τα γραφεία μας) και αποδεικτικό της διεύθυνσης σας (λογαριασμός οργανισμών κοινής ωφελείας κλπ )
 • Υπογεγραμμένο Έντυπο Εντολής Σύστασης Εταιρείας – ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο
 • Καταβολή της αμοιβής μας με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό (Παρακαλούμε ζητήστε πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τα γραφεία μας)

Σημείωση: Έντυπα Οδηγιών για άλλες Δικαιοδοσίες, άλλες Νομικές Μορφές στην Κύπρο ή Ειδικές Φορολογικές Δομές μπορούν να ζητηθούν από τα Γραφεία μας.

 

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!