Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Χρήσεις Κυπριακής Εταιρείας

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχουν δραστηριότητες για τις οποίες ένα Κυπριακό Νομικό πρόσωπο δεν είναι κατάλληλο. Οι πιο συνηθισμένες δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων της Κύπρου οι οποίες χρησιμοποιούνται τώρα, καθορίζονται σε συνοπτική μορφή κατωτέρω (ο κατάλογος των εν λόγω δραστηριοτήτων δεν είναι εξαντλητικός).

Για να συζητήσετε δραστηριότητες και λειτουργίες που δεν καλύπτονται εδώ ή για να εξετάσετε τις δομές λεπτομερέστερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας.
Λήψη των Εντύπων της Εταιρείας μας:

Γιατί η Κύπρος;

 

Συμμετοχικές Επενδυτικές Δομές

 

Δομές Κυπριακών Εταιρειών Συμμετοχών

 

Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου & ‘Άλλες Δομές

 

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!