Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Χρήσεις που δεν Φορολογούνται

Επιπλέον, ένας αριθμός από σημαντικά μη φορολογητέα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν από τις Κυπριακές δομές περιλαμβάνουν:

  • Χρήση του “Καθεστώτος Υψηλής Αξιοπιστίας της ΕΕ ” Νομικών προσώπων  της Κύπρου προκειμένου να πραγματοποιούν διεθνείς συναλλαγές

Παραδείγματα:

  1. Είναι γνωστό ότι οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών της ΕΕ υπόκεινται σε σημαντικά λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις δέουσα επιμέλειας εκ μέρους των τραπεζών και άλλων θεσμικών οργάνων και φορέων,
  2. Η εγγραφή στο ΦΠΑ της ΕΕ και η δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων της εταιρείας στο σύστημα VIES της ΕΕ θεωρείται ευρέως ως κριτήριο προστιθέμενης εμπορικής αξιοπιστίας.
 • Προγραμματισμός προ της Μετανάστευσης.
 • Αντιστάθμιση έναντι των νομισματικών διακυμάνσεων.
 • Μείωση των δαπανών σε συναλλαγές κινητών αξιών.
 • Απαλλαγή από συναλλαγματικούς έλεγχους.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών επέκτασης
 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων και προστατευτικός μηχανισμός από δικαστικές διαφορές.
 • Απόρρητο των Επιχειρήσεων και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ανωνυμία).
 • Προγραμματισμό Ακινήτων.
 • Πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης.
 • Βελτιωμένες αποδόσεις των επενδύσεων.
 • Δημιουργία Διεθνούς κεφαλαιακής βάσης .
 • Μείωση των δαπανών υπαλλήλων
 • Ευκολότερος επαναπατρισμός των κεφαλαίων.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!