Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Πρόσληψη και Απασχόληση Ανώτατων Στελεχών

Ένας φορέας χώρας με υψηλή φορολογία μπορεί να συστήσει μια Κυπριακή Εταιρεία ώστε να προσλάβει όλα τα στελέχη που εργάζονται σε διεθνές επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο ο φόρος που πληρώνουν τα ανώτατα στελέχη και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που πληρώνει η εργοδότρια εταιρεία αφαιρούνται (τούτο εξαρτάται και από τη νομοθεσία στη χώρα εργασίας). Μια τέτοια ρύθμιση ωφελεί τόσο την εταιρεία, με μείωση του κόστους απασχόλησης, όσο και το ίδιο το στέλεχος αυξάνοντας το ποσό των καθαρών αποδοχών του.

Η έννοια της Εργοδότριας Εταιρείας μπορεί να επεκταθεί για να καλύψει την πρόσληψη εργαζομένων για τις διεθνείς συμβάσεις (η περίπτωση των διεθνών συμβάσεων όπου απασχολούνται εργαζόμενοι από διάφορες δικαιοδοσίες).

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

    Είναι το μήνυμά σας επείγον;
    ΝαιΌχι

    • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

    • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

    • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

    • Θέμα:

    • Το μήνυμά σας:

    Skype Me™!