Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Εταιρείες Ακινήτων

Οι εταιρείες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται με πολύ πλεονεκτικό τρόπο για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, κυρίως σε συνδυασμό με τις Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας στην Κύπρο και τις Οδηγίες της ΕΕ.

Η οργάνωση της ιδιοκτησίας μέσω μιας Κυπριακής εταιρείας μπορεί να μειώσει την υπεραξία κεφαλαίου,  τα τέλη μεταβίβασης και χαρτοσήμου και τους φόρους κληρονομίας· και να απλοποιήσει πολλά περίπλοκα θέματα χωρών με υψηλή φορολογία.

Μια ΔΕΕ στην Κύπρο μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου μετόχου.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι Κυπριακής εταιρείας και ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας μπορούν να πωλήσουν τις μετοχές αντί της ιδιοκτησίας. Η νόμιμη κυριότητα της ιδιοκτησίας δεν έχει αλλάξει, και έτσι αποφεύγονται τα τέλη χαρτοσήμου και μεταβίβασης στη χώρα δικαιοδοσίας της ιδιοκτησίας.

Το κέρδος από τη διάθεση μετοχών εταιρείας της Κύπρου απαλλάσσονται των φόρων στην Κύπρο (μπορεί να υπάρχει έναν υποκείμενος στο φόρο κέρδος μόνο εάν το ακίνητο βρίσκεται στην Κύπρο).

Μέτρα κατά της Αποφυγής Φόρων της ΕΕ

Η χρήση των φορέων της Κύπρου συνιστάται ιδιαίτερα για ιδιοκτησία εντός ΕΕ όπου υπάρχουν αυστηρά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής σε ισχύ (Πορτογαλία, Ελλάδα, και ορισμένα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ). Ενδεικτικά, στην Ελλάδα, επιβάλλεται ένας ειδικός ετήσιος φόρος 3% επί της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας εάν η ιδιοκτησία ανήκει σε εκτός ΕΕ υπεράκτια οντότητα!

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!