Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Χρήσεις και Εκμετάλλευση από Εταιρείες

Οι πιο κοινές δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων της Κύπρου που χρησιμοποιούνται τώρα, παρατίθενται κατωτέρω:

(Ο κατάλογος των εν λόγω δραστηριοτήτων δεν είναι εξαντλητικός).

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  απευθείας για να συζητήσουμε οποιεσδήποτε λειτουργίες που δεν καλύπτονται από την παρούσα ενότητα.

[Σημείωση: Τα προκύπτοντα κέρδη ή κεφάλαια που αποκτήθηκαν στην Κύπρο μπορεί είτε να συσσωρευτούν στην Κύπρο και να επανα-επενδύονται εντός του ομίλου ή να επαναπατρισθούν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία – υπό οποιαδήποτε μορφή μερίσματος, τόκων ή δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας μεθόδους μετασχηματισμού εισοδήματος – χωρίς καμία πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο ή συναλλαγματικό περιορισμό].

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!