Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Κατάλογος Χρεώσεων

Παρακαλούμε τηλεφορτώσετε το έντυπο αίτησης προσφοράς (ΕΝΤΥΠΟ Α1) κατωτέρω (εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στη τηλεφόρτωση του εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τα Κεντρικά μας Γραφεία για να ζητήσετε ένα).

Λήψη πληροφοριών για την αμοιβή σύστασης εταιρείας και τη διαδικασία και να ζητήστε έγγραφη πρόταση εδώ:

Σημαντική σημείωση: Για να δείτε τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις, πατήστε το κουμπί ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl.

ΕΝΤΥΠΟ Α1 – ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (doc)

Σημείωση σχετικά με τις αμοιβές Κύπρου: Η Κύπρος έχει πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών για την παροχή χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών σε σχέση με άλλες δικαιοδοσίες της ΕΕ. Η διαφορά είναι πιο εμφανής στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων δαπανών επαγγελματικών υπηρεσιών (διοίκηση, λογιστική & φορολογική συμμόρφωση) που εκτιμάται σε 35- 40% των τιμών που ισχύουν στη Δυτική Ευρώπη!

Σημείωση: Θα μπορούσε πολύ εύκολα να παραπλανηθεί κανείς από το χαμηλό κόστος αμοιβής έναρξης των δραστηριοτήτων για μείζονες Ευρωπαϊκές Δικαιοδοσίες όσον αφορά το τελικό συνολικό κόστος το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό, αν συνυπολογιστούν οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες!

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!