Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Διακρατικές Συμβάσεις της Κύπρου για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

Η εποικοδομητική χρήση του Δικτύου Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας έχει αποδώσει σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και άτομα που έχουν επιλέξει να ιδρύσουν νομικά πρόσωπα στην Κύπρο. Οι φορολογικές συνθήκες, στην Κύπρο και στις περισσότερες χώρες, υποκαθιστούν νόμιμα την τοπική φορολογική νομοθεσία και για τον λόγο αυτό, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο φορολογικού-προγραμματισμού για την προστασία των επιχειρήσεων και των ιδιωτών κατά της διπλής φορολογίας σε άλλες χώρες.

Σημειώσεις:

 1. Ο κύριος στόχος αυτών των Συνθηκών είναι η αποφυγή της διπλής φορολογίας των εσόδων που αποκτήθηκαν σε κάποια από αυτές τις χώρες. Υπό αυτές τις συμφωνίες, μια πίστωση συνήθως επιτρέπεται κατά του φόρου που εισπράττεται από τη χώρα στην οποία κατοικεί ο φορολογούμενος για φόρους που επιβάλλονται στις άλλες χώρες της συνθήκης, και ως αποτέλεσμα ο φορολογούμενος πληρώνει σχεδόν όσο ο υψηλότερος από τους δύο συντελεστές (ορισμένες από τις Συνθήκες περιέχουν επίσης πολύ επωφελείς “εκπτώσεις φόρου”).
 2. Οι Οδηγίες Μητρικής Θυγατρικής Εταιρείας και των Τόκων & Δικαιωμάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη των παρακρατούμενων φόρων για τις πληρωμές μερισμάτων, των τόκων και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από ή προς Ομίλους εταιρειών ΕΕ και η Οδηγία της ΕΕ για τη Συγχώνευση για την εξάλειψη των φορολογικών επιπτώσεων των αναδιοργανώσεων ομίλων της ΕΕ.

Πίνακας ΣΑΔΦ (είσπραξη στην Κύπρο) – Ανανεώθηκε Ιαν 06
Πίνακας ΣΑΔΦ (καταβάλλεται από την Κύπρο) – Ανανεώθηκε Ιαν ” 06

Κάνετε λήψη του πλήρους κειμένου των Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας της Κύπρου εδώ:

Κύπρος – Αυστρία Κύπρος – Λίβανος

 

Κύπρος – Αυστρία τελικό πρωτόκολλο Κύπρος – ΦΥΡΟΜ

 

Κύπρος – Λευκορωσία Κύπρος – Μάλτα

 

Κύπρος – Βέλγιο Κύπρος – Μαυρίκιος

 

Κύπρος – Βουλγαρία Κύπρος – Μολδαβία

 

Κύπρος Βουλγαρία τελικό πρωτόκολλο Κύπρος – Μαυροβούνιo

 

Κύπρος – Καναδάς Κύπρος – Πολωνία

 

Κύπρος – Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας Κύπρος – Πορτογαλία

 

Κύπρος Κροατία Κύπρος – Ρουμανία

 

Κύπρος – Τσεχοσλοβακία Κύπρος – Ρωσική Ομοσπονδία

 

Κύπρος – Δανία Κύπρος – Σερβία

 

Κύπρος – Αίγυπτος Κύπρος – Σιγκαπούρη

 

Κύπρος – Γαλλία Κύπρος – Σλοβενία

 

Κύπρος – Γαλλία τελικό πρωτόκολλο Κύπρος – Νότια Αφρική

 

Κύπρος – Γερμανία Κύπρος – Νότια Αφρική τελικό πρωτόκολλο

 

Κύπρος – Γερμανία τελικό πρωτόκολλο Κύπρος Σουηδία

 

Κύπρος – Ελλάδα Κύπρος – Συρία

 

Κύπρος – Ουγγαρία Κύπρος – Τατζικιστάν

 

Κύπρος – Ουγγαρία τελικό πρωτόκολλο Κύπρος Ταυλάνδη

 

Κύπρος – Ινδία Κύπρος – Ταϋλάνδη τελικό πρωτόκολλο

 

Κύπρος – Ιρλανδία Κύπρος – Τουρκμενιστάν

 

Κύπρος – Ιταλία Κύπρος – ΗΒ

 

Κύπρος – Ιταλία τελικό πρωτόκολλο Κύπρος – Ουκρανία

 

Κύπρος – Κιργιστάν Κύπρος – ΗΠΑ

 

Κύπρος – Κουβέιτ Κύπρος – Ουζμπεκιστάν

 

(Ανανεώθηκε Ιαν. 2006)
Σημαντική σημείωση:

Για να δείτε τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις, πατήστε το κουμπί Ανανέωση ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στη μεταφόρτωση των Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα σας στείλουμε τα κείμενα.

1) Ελήφθησαν στην Κύπρο *

Σημαντικές σημειώσεις:

*Μπορεί να γίνει χρήση των Κοινοτικών Οδηγιών για την εξάλειψη ή μείωση των ποσοστών αυτών -καθιστώντας έτσι τα οφέλη της συνθήκης περιττά. Οι Συνθήκες θα χρησιμοποιούνται όταν οι οδηγίες της ΕΕ δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Ελήφθησαν στην Κύπρο*
Χώρα Μερίσματα (%) Τόκοι (%) Δικαιώματα εκμετάλλευσης (%)
Αυστρία 10 0 0
Λευκο – ρωσία 5/10/15
(5 εάν ποσό που επενδύθηκε > 200.000 ευρώ ανεξαρτήτως του % των ψήφων / 10 εάν τουλάχιστον 25% του μετ. κεφαλαίου.
/ άλλως 15)
5 5
Βέλγιο 10/15 εάν <25% των ψήφων 10 / 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό 0
Βουλγαρία 5 / 10 αν εισπράχθηκε από μια εταιρεία που κατέχει < 25% του μετ. κεφαλαίου 7 / 0 εφόσον έχει καταβληθεί σε ή έχει την εγγύηση από ένα δημόσιο οργανισμό 10 / δεν εφαρμόζεται εάν > 25% του κεφ Κύπριου κατοίκου ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε Βούλγαρο κάτοικο που καταβάλλει δικαιώματα εκμετάλλευσης και η εταιρία της Κύπρου υπόκειται σε επιλεκτικό φορολογικό συντελεστή
Καναδάς 15 15 / 0 εάν καταβάλλεται στο δημόσιο ή για εγγύηση εξαγωγών 10 / 0 για λογοτεχνικά, θεατρικά μουσικά ή καλλιτεχνικά έργα με εξαίρεση των ταινιών που χρησιμοποιούνται για τα τηλεοπτικά προγράμματα
Κίνα 10 10 10
ΚΑΚ (Αρμενία, Κιργιστάν, Μολδαβία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία θεωρούν ότι δεσμεύονται από τη Συνθήκη που υπεγράφη με την πρώην ΕΣΣΔ. Τα ποσοστά που εμφανίζονται είναι από τη συνθήκη Κύπρου / ΕΣΣΔ) 0 0 0
Δημοκρατία της Τσεχίας 10 10 / 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 5 / 0 επί λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών έργων συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών
Δανία 10/15 εάν <25% των ψήφων 10 / 0 εάν καταβάλλονται στο κράτος ή σε σχέση με την πώληση με πίστωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή εμπόρευμα από μία επιχείρηση σε άλλη ή σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή δανείου που χορηγείται από τράπεζα ή είναι εγγυημένο από την κυβέρνηση ή άλλο όργανο του κράτους 0
Αίγυπτος 15 15 10
Γαλλία 10/15 εάν <10% των ψήφων 10 / 0 εάν καταβάλλονται στο κράτος ή σε σχέση με την πώληση με πίστωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή εμπόρευμα από μία επιχείρηση σε άλλη ή σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή δανείου που χορηγείται από τράπεζα ή είναι εγγυημένο από την κυβέρνηση ή άλλο όργανο του κράτους 0/5 επί των ταινιών συμπεριλαμβανόμενων ταινιών χρησιμοποιούνται για τα τηλεοπτικά προγράμματα
Γερμανία 10/15 εάν <25% των ψήφων 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 0 / 5 επί των ταινιών συμπεριλαμβανόμενων ταινιών χρησιμοποιούνται για τα τηλεοπτικά προγράμματα
Ελλάδα 25 Ωστόσο ο τοπικός συντελεστής είναι μηδενικός άρα 0% 10 0 / 5 στα δικαιώματα εκμετάλλευσης ταινιών (εκτός των ταινιών που προβάλλονται στην τηλεόραση)
Ουγγαρία 5/15 εάν <25% των ψήφων 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 0
Ινδία 10/15 εάν <10% των ψήφων 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 15 / 10 για την πληρωμή τεχνικών αμοιβών, έξοδα διαχείρισης και αμοιβές συμβούλων
Ιρλανδία 0 0 0 / 5 στα δικαιώματα εκμετάλλευσης ταινιών (εκτός των ταινιών που προβάλλονται στην τηλεόραση)
Ιταλία 15 10 0
Κουβέιτ 10 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 5 / 0 επί λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών έργων συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών
Λίβανος 5 5 / 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό 0
Μάλτα 0 η Συνθήκη προβλέπει ότι ο φόρος για τα ακαθάριστα μερίσματα δεν θα υπερβαίνει αυτόν που επιβάλλεται επί των κερδών από τα οποία καταβάλλεται το μέρισμα 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 10
Μαυρίκιος 0 0 0
Νορβηγία 5 / 0 εάν >50% των ψήφων 0 0
Πολωνία 10 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 5
Πορτογαλία 10 10 10
Ρουμανία 10 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 5 / 0 επί λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών έργων συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών
Ρωσία 5 / 10 αν εισπράττεται από εταιρεία η οποία έχει επενδύσει < $100.000 0 0
Σιγκαπούρη 0 10 / 7 εάν καταβάλλεται σε μια τράπεζα ή παρόμοιο χρηματοδοτικό ίδρυμα / 0 εάν καταβάλλεται στην κυβέρνηση 10
Σλοβακία 10 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 5 / 0 επί λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών έργων συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών
Νότια Αφρική 0 0 0
Σουηδία 5/15 εάν <25% των ψήφων 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 0
Συρία 0/15 εάν <25% των ψήφων 10/ 0 εάν καταβάλλεται σε δημόσιο οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό 15 / 10 επί λογοτεχνικών και θεατρικών, μουσικών, έργων, κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών έργων
Ταϋλάνδη 10 15 / 10 επί των τόκων που εισπράχθηκαν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για τόκους που καταβλήθηκαν σε σχέση με τη βιομηχανικό, εμπορικό επιστημονικό εξοπλισμό ή την πώληση εμπορευμάτων μεταξύ δύο επιχειρήσεων 5 / 10 επί του δικαίωματος να χρησιμοποιείται η βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική εμπειρία / 15 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, τα μοντέλα, σχέδια, μυστικούς τύπουςι ή διαδικασίες
Ηνωμένο Βασίλειο 15 Ωστόσο η τοπική φορολογία του ΗΒ προβλέπει 0 -άρα 0% 10 0/5 επί των ταινιών συμπεριλαμβανόμενων ταινιών χρησιμοποιούνται για τα τηλεοπτικά προγράμματα
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 15 / 5 εάν περισσότερο από 10% των ψήφων 10 / 0 εάν καταβάλλεται στο δημόσιο ή σε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό
οργανισμό
ή όσον αφορά υποχρεώσεις χρέους που προκύπτουν σε σχέση με την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή η παροχή υπηρεσιών
0
Γιουγκο – σλαβία 10 10 10


2) Καταβληθέντα ποσά από την Κύπρο

Σημαντικές σημειώσεις:

* Χαμηλή ή μηδενική παρακράτηση φόρου για απερχόμενα μερίσματα, τόκους και δικαιώματα εκμετάλλευσης (μηδενική παρακράτηση επί μερισμάτων και τόκων – ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάλογη στήλη παρακάτω- μηδενική παρακράτηση φόρου στις πληρωμές δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τη χρήση των δικαιωμάτων εκτός Κύπρου,10% εάν τα δικαιώματα θα χρησιμοποιούνται στην Κύπρο (υπόκεινται σε ΣΑΔΦ & οδηγίες της ΕΕ) και 5% επί των ταινιών (υπόκεινται σε ΣΑΔΦ & οδηγίες της ΕΕ).

* Εάν οι φορολογικοί συντελεστές της Κύπρου είναι χαμηλότεροι από εκείνους που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της συνθήκης, τότε οι χαμηλότεροι συντελεστές εφαρμόζονται υπέρ των φορολογουμένων.

*Μπορεί να γίνει χρήση των Κοινοτικών Οδηγιών για την εξάλειψη ή μείωση των συντελεστών αυτών -καθιστώντας έτσι τα οφέλη της συνθήκης περιττά. Συνθήκες θα χρησιμοποιούνται όταν οι οδηγίες της ΕΕ δεν είναι εφαρμόσιμες. Κανένας φόρος δεν παρακρατείται αν το δικαίωμα εκμετάλλευσης καταβάλλεται για χρήση εκτός Κύπρου.

Καταβληθέντα από την Κύπρο
Χώρα Δικαιώματα εκμετάλλευσης *(%)
Αυστρία 0
Λευκορωσία 5
Βέλγιο 0
Βουλγαρία 10
Καναδάς 10 / 0 για λογοτεχνικά, θεατρικά μουσικά ή καλλιτεχνικά έργα με εξαίρεση των ταινιών που χρησιμοποιούνται για τα τηλεοπτικά προγράμματα
Κίνα 10
ΚΑΚ (Αρμενία, Κιργιστάν, Μολδαβία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία θεωρούν ότι δεσμεύονται από τη Συνθήκη που υπεγράφη με την πρώην ΕΣΣΔ. Οι συντελεστές που εμφανίζονται είναι από τη συνθήκη Κύπρου / ΕΣΣΔ) 0
Τσέχικη Δημοκρατία 5 / 0 επί λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών έργων συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών
Δανία 0
Αίγυπτος 10
Γαλλία 0 /5 επί των ταινιών συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών χρησιμοποιούνται για τα τηλεοπτικά προγράμματα
Γερμανία 0 /5 επί των ταινιών συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών χρησιμοποιούνται για τα τηλεοπτικά προγράμματα
Ελλάδα 0 /5 επί των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ταινιών (εκτός των ταινιών που προβάλλονται στην τηλεόραση)
Ινδία 15 / 10 για την πληρωμή τεχνικών αμοιβών, εξόδων διαχείρισης και αμοιβών συμβούλων
Ιρλανδία 0 /5 επί των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ταινιών (εκτός των ταινιών που προβάλλονται στην τηλεόραση)
Ιταλία 0
Ουγγαρία 0
Κουβέιτ 5 / 0 επί λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών έργων συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών
Λίβανος 0
Μάλτα 10
Μαυρίκιος 0
Νορβηγία 0
Πολωνία 5
Πορτογαλία 10
Ρουμανία 5 / 0 επί λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών έργων συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών
Ρωσία 0
Σιγκαπούρη 10
Σλοβακία 5 / 0 επί λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών έργων συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών
Νότιος Αφρική 0
Σουηδία 0
Συρία 15 / 10 επί λογοτεχνικών, θεατρικών, μουσικών, έργων, κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών έργων
Ταϋλάνδη 5 / 10 επί του δικαιώματος χρήσης της βιομηχανικής, εμπορικής ή επιστημονικής εμπειρία / 15 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, τα μοντέλα, σχέδια, μυστικοί τύποι ή διαδικασίες
Ηνωμένο Βασίλειο 0/5 επί των ταινιών συμπεριλαμβανόμενων των ταινιών χρησιμοποιούνται για τα τηλεοπτικά προγράμματα
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 0
Γιουγκοσλαβία 10
Χώρες χωρίς Συμφωνία 5/10

* *Δεν παρακρατείται φόρος όταν το δικαίωμα εκμετάλλευσης καταβάλλεται για χρήση εκτός Κύπρου

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!