Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

Κάθε εταιρεία της Κύπρου μπορεί να έχει δικό της εξοπλισμό και να τον εκμισθώνει σε φορέα κράτους με υψηλό συντελεστή φορολογίας. (ΦΚΥΦ).

Μια τέτοια ρύθμιση επιτρέπει στον ΦΚΥΦ να επωφεληθεί από τις πληρωμές μίσθωσης. Ο εξοπλισμός μπορεί να έλθει στην κυριότητα της Κυπριακής Εταιρείας με συμφωνία πώλησης και εκ νέου μίσθωσης που θα συναφθεί με τον ΦΚΥΦ.

Ο ΦΚΥΦ μπορεί να πουλήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία που έχουν αποσβεστεί σε κυπριακή εταιρεία. Η Κυπριακή εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποζημιώσει αυτά τα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και να χρεώνει τέλη μίσθωσης στο αρχικό ιδιοκτήτη. Μια τέτοια ρύθμιση θα μειώσει το φορολογήσιμο κέρδος στη χώρα του αρχικού ιδιοκτήτη.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!