Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Σύσταση εταιριών Κύπρου: 99 ευρώ - διευθέτηση σύστασης Κυπριακής εταιρείας (με αδειούχους τοπικούς επαγγελματικούς οίκους) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φορολογικής καταχώρησης. Το διεθνές επαγγελματικό δίκτυο "FBS KOTSOMITIS" λειτουργεί από το 1998 μέσω αδειούχων τοπικών επαγγελματιών για την διεκπεραίωση των εργασιών σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κινήσουμε τη διαδικασία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact.gr@fbscyprus.com, χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας το +357 22 456363

Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της εταιρείας μας για προσφορά χωρίς χρέωση, ή δωρεάν επαγγελματική συμβουλή χωρίς δεσμεύσεις. Επόμενα βήματα:
1. Επικοινωνία με τους συνεργάτες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδομείου
2. Επικοινωνία μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας για αίτηση πληροφοριών

Κάθε εταιρεία της Κύπρου μπορεί να έχει δικό της εξοπλισμό και να τον εκμισθώνει σε φορέα κράτους με υψηλό συντελεστή φορολογίας. (ΦΚΥΦ).

Μια τέτοια ρύθμιση επιτρέπει στον ΦΚΥΦ να επωφεληθεί από τις πληρωμές μίσθωσης. Ο εξοπλισμός μπορεί να έλθει στην κυριότητα της Κυπριακής Εταιρείας με συμφωνία πώλησης και εκ νέου μίσθωσης που θα συναφθεί με τον ΦΚΥΦ.

Ο ΦΚΥΦ μπορεί να πουλήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία που έχουν αποσβεστεί σε κυπριακή εταιρεία. Η Κυπριακή εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποζημιώσει αυτά τα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και να χρεώνει τέλη μίσθωσης στο αρχικό ιδιοκτήτη. Μια τέτοια ρύθμιση θα μειώσει το φορολογήσιμο κέρδος στη χώρα του αρχικού ιδιοκτήτη.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

Είναι το μήνυμά σας επείγον;
 Ναι Όχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)
  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:
  • Θέμα:
  • Το μήνυμά σας:
  • Εισάγετε αυτό τον κωδικό captcha


Skype Me™!