Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Σύσταση εταιριών Κύπρου: 99 ευρώ - διευθέτηση σύστασης Κυπριακής εταιρείας (με αδειούχους τοπικούς επαγγελματικούς οίκους) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φορολογικής καταχώρησης. Το διεθνές επαγγελματικό δίκτυο "FBS KOTSOMITIS" λειτουργεί από το 1998 μέσω αδειούχων τοπικών επαγγελματιών για την διεκπεραίωση των εργασιών σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κινήσουμε τη διαδικασία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact.gr@fbscyprus.com, χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας το +357 22 456363

Εταιρείες Ακινήτων

Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της εταιρείας μας για προσφορά χωρίς χρέωση, ή δωρεάν επαγγελματική συμβουλή χωρίς δεσμεύσεις. Επόμενα βήματα:
1. Επικοινωνία με τους συνεργάτες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδομείου
2. Επικοινωνία μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας για αίτηση πληροφοριών

Οι εταιρείες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται με πολύ πλεονεκτικό τρόπο για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, κυρίως σε συνδυασμό με τις Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας στην Κύπρο και τις Οδηγίες της ΕΕ.

Η οργάνωση της ιδιοκτησίας μέσω μιας Κυπριακής εταιρείας μπορεί να μειώσει την υπεραξία κεφαλαίου,  τα τέλη μεταβίβασης και χαρτοσήμου και τους φόρους κληρονομίας· και να απλοποιήσει πολλά περίπλοκα θέματα χωρών με υψηλή φορολογία.

Μια ΔΕΕ στην Κύπρο μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου μετόχου.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι Κυπριακής εταιρείας και ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας μπορούν να πωλήσουν τις μετοχές αντί της ιδιοκτησίας. Η νόμιμη κυριότητα της ιδιοκτησίας δεν έχει αλλάξει, και έτσι αποφεύγονται τα τέλη χαρτοσήμου και μεταβίβασης στη χώρα δικαιοδοσίας της ιδιοκτησίας.

Το κέρδος από τη διάθεση μετοχών εταιρείας της Κύπρου απαλλάσσονται των φόρων στην Κύπρο (μπορεί να υπάρχει έναν υποκείμενος στο φόρο κέρδος μόνο εάν το ακίνητο βρίσκεται στην Κύπρο).

Μέτρα κατά της Αποφυγής Φόρων της ΕΕ

Η χρήση των φορέων της Κύπρου συνιστάται ιδιαίτερα για ιδιοκτησία εντός ΕΕ όπου υπάρχουν αυστηρά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής σε ισχύ (Πορτογαλία, Ελλάδα, και ορισμένα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ). Ενδεικτικά, στην Ελλάδα, επιβάλλεται ένας ειδικός ετήσιος φόρος 3% επί της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας εάν η ιδιοκτησία ανήκει σε εκτός ΕΕ υπεράκτια οντότητα!

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

Είναι το μήνυμά σας επείγον;
 Ναι Όχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)
  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:
  • Θέμα:
  • Το μήνυμά σας:
  • Εισάγετε αυτό τον κωδικό captcha


Skype Me™!