Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Επενδύσεις

WP Greet Box icon
Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της εταιρείας μας για προσφορά χωρίς χρέωση, ή δωρεάν επαγγελματική συμβουλή χωρίς δεσμεύσεις. Επόμενα βήματα:
1. Επικοινωνία με τους συνεργάτες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδομείου
2. Επικοινωνία μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας για αίτηση πληροφοριών

Ο βασικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων μετά τη φορολογία. Ως εκ τούτου, οι επενδυτικές δομές που έχουν τη λιγότερη εκροή φόρων είναι προτιμότερες επενδυτικές εναλλακτικές λύσεις.

Συνεπώς, το Κυπριακό Όχημα Επενδύσεων μπορεί να εισπράξει εισόδημα, που μπορεί να αποτελέσει επιβάρυνση έναντι του υψηλού φόρου εισοδήματος στην χώρα της επένδυσης. Στη συνέχεια, ο παρακρατηθείς φόρος εξαλείφεται ή μειώνεται υπό τις συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας ή βάσει των κοινοτικών οδηγιών. Ο φορολογικός συντελεστής στην Κύπρο είναι χαμηλός ή 0% σε περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν τις επενδύσεις αν τα ξένα μερίσματα εξαιρούνται και η υπεραξία κεφαλαίου υπόκειται σε προϋποθέσεις. Το εισόδημα μπορεί τότε να επαναπατριστεί υπό οποιαδήποτε μορφή(χρήση μετατροπής του εισοδήματος ή μέθοδοι μετατροπής ) επιθυμεί ο επενδυτής και σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία χωρίς παρακράτηση φόρου.

Δεν υπάρχουν επενδυτικές δραστηριότητες που είναι ακατάλληλες για το Φορολογικό Περιβάλλον της Κύπρου. Ωστόσο, υπάρχουν επενδυτικές δραστηριότητες που είναι πράγματι ιδανικές για το Φορολογικό Περιβάλλον της Κύπρου, όπως αυτές εκτίθενται στην παρούσα ενότητα (μεταξύ άλλων είναι οι Εταιρείες Συμμετοχών, Οι Εταιρείες Χρηματοδότησης Ομίλων, οι Εταιρείες Εκμετάλευσης Δικαιωμάτων, οι Εργασίες Καταστατικής Έδρας για τη Νότια Ευρώπη, Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη).

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

Είναι το μήνυμά σας επείγον;
ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)
  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:
  • Θέμα:
  • Το μήνυμά σας:
  • Εισάγετε αυτό τον κωδικό captcha


Skype Me™!