Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Σύσταση εταιριών Κύπρου: 99 ευρώ - διευθέτηση σύστασης Κυπριακής εταιρείας (με αδειούχους τοπικούς επαγγελματικούς οίκους) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φορολογικής καταχώρησης. Το διεθνές επαγγελματικό δίκτυο "FBS KOTSOMITIS" λειτουργεί από το 1998 μέσω αδειούχων τοπικών επαγγελματιών για την διεκπεραίωση των εργασιών σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κινήσουμε τη διαδικασία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact.gr@fbscyprus.com, χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας το +357 22 456363

Επενδύσεις

Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της εταιρείας μας για προσφορά χωρίς χρέωση, ή δωρεάν επαγγελματική συμβουλή χωρίς δεσμεύσεις. Επόμενα βήματα:
1. Επικοινωνία με τους συνεργάτες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδομείου
2. Επικοινωνία μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας για αίτηση πληροφοριών

Ο βασικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων μετά τη φορολογία. Ως εκ τούτου, οι επενδυτικές δομές που έχουν τη λιγότερη εκροή φόρων είναι προτιμότερες επενδυτικές εναλλακτικές λύσεις.

Συνεπώς, το Κυπριακό Όχημα Επενδύσεων μπορεί να εισπράξει εισόδημα, που μπορεί να αποτελέσει επιβάρυνση έναντι του υψηλού φόρου εισοδήματος στην χώρα της επένδυσης. Στη συνέχεια, ο παρακρατηθείς φόρος εξαλείφεται ή μειώνεται υπό τις συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας ή βάσει των κοινοτικών οδηγιών. Ο φορολογικός συντελεστής στην Κύπρο είναι χαμηλός ή 0% σε περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν τις επενδύσεις αν τα ξένα μερίσματα εξαιρούνται και η υπεραξία κεφαλαίου υπόκειται σε προϋποθέσεις. Το εισόδημα μπορεί τότε να επαναπατριστεί υπό οποιαδήποτε μορφή(χρήση μετατροπής του εισοδήματος ή μέθοδοι μετατροπής ) επιθυμεί ο επενδυτής και σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία χωρίς παρακράτηση φόρου.

Δεν υπάρχουν επενδυτικές δραστηριότητες που είναι ακατάλληλες για το Φορολογικό Περιβάλλον της Κύπρου. Ωστόσο, υπάρχουν επενδυτικές δραστηριότητες που είναι πράγματι ιδανικές για το Φορολογικό Περιβάλλον της Κύπρου, όπως αυτές εκτίθενται στην παρούσα ενότητα (μεταξύ άλλων είναι οι Εταιρείες Συμμετοχών, Οι Εταιρείες Χρηματοδότησης Ομίλων, οι Εταιρείες Εκμετάλευσης Δικαιωμάτων, οι Εργασίες Καταστατικής Έδρας για τη Νότια Ευρώπη, Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη).

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

Είναι το μήνυμά σας επείγον;
 Ναι Όχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)
  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:
  • Θέμα:
  • Το μήνυμά σας:
  • Εισάγετε αυτό τον κωδικό captcha


Skype Me™!