Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Διοίκηση & Ταμειακή Διαχείριση

WP Greet Box icon
Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της εταιρείας μας για προσφορά χωρίς χρέωση, ή δωρεάν επαγγελματική συμβουλή χωρίς δεσμεύσεις. Επόμενα βήματα:
1. Επικοινωνία με τους συνεργάτες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδομείου
2. Επικοινωνία μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας για αίτηση πληροφοριών

Οι εταιρείες που λειτουργούν σε περιοχές όπου το τοπικό τραπεζικό σύστημα και οι υποδομές της διοίκησης δεν είναι αξιόπιστες μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά πλεονεκτήματα παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες στην Κύπρο. Πέρα από την αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος στις περισσότερες περιοχές της Κύπρου, υπάρχει πληθώρα ειδικευμένου προσωπικού στο μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματικών κλάδων ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και τις πιο σύνθετες λειτουργίες. Οι λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης και διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων έχουν το πλεονέκτημα μιας βολικής ζώνης ώρας ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το λειτουργικό κόστος μιας επιχείρησης αυτού του είδους από την Κύπρο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το να συντηρείται μια επιχείρηση σε μια χώρα με υψηλό κόστος ζωής.Οι υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων παρέχονται από την Focus Business Services εάν ο όγκος των εργασιών διεθνώς δεν επιτρέπει τη σύσταση ενός αυτόνομου γραφείου στην Κύπρο.

Η δημιουργία μιας τέτοιας επιχείρησης ανοίγει τις προοπτικές για εξεζητημένο προγραμματισμό τιμών μεταβίβασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο φόρος και να βελτιστοποιηθεί η χρονική στιγμή για τη δημιουργία δαπανών και κερδών.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

Είναι το μήνυμά σας επείγον;
ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)
  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:
  • Θέμα:
  • Το μήνυμά σας:
  • Εισάγετε αυτό τον κωδικό captcha


Skype Me™!