Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Λογιστικές, Φορολογικές & Ελεγκτικές υπηρεσίες

 • Τήρηση Βιβλίων
 • Προετοιμασία και συντήρηση των λογιστικών εγγράφων
 • Προετοιμασία περιοδικών λογαριασμών διαχείρισης
 • Προετοιμασία των ταμειακών ροών και ενοποιημένων δημοσιονομικών καταστάσεων
 • Προετοιμασία των υπό του νόμου προβλεπόμενων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ
 • Επαναβεβαίωση των λογαριασμών ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις ΔΠΧΠ/ ΓΠΛΑ
 • Υποχρεωτικός Λογιστικός Έλεγχος (που παρέχεται από την εταιρεία A K Kοτσομύτης Ορκωτοί Λογιστές Ltd.)
 • Διαχείριση Μισθοδοσίας
 • Υπηρεσίες πλήρους φορολογικής συμμόρφωσης (φορολογικές δηλώσεις, υποβολή παντός είδους φόρων  κ.λ.π.)

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!