Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Εταιρείες Ηνωμένου Βασιλείου (Φορολογητέες – στην Κύπρο)

Οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Φορολογητέες στην Κύπρο (μέσω της διαχείρισης και του έλεγχου που πραγματοποιείται από Εγγεγραμμένα στην Κύπρο Υποκαταστήματα και της χρήσης των κατάλληλων διατάξεων της Συνθήκης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ΗΒ – Κύπρου και τη Φορολογική Νομοθεσία Ηνωμένου Βασίλειου & Κύπρου) που φορολογούνται επί του εισοδήματος που απέκτησαν από διεθνείς συναλλαγές στην Κύπρο – ταυτότητα ΗΒ με χαμηλή φορολογική επιβάρυνση Κύπρου (10% φόρος ανώνυμων εταιρικών επιχειρήσεων για φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε από διεθνείς συναλλαγές, που με την κατάλληλη φορολογική διάρθρωση μπορεί πράγματι να μειωθεί σημαντικά περαιτέρω).

Οι πελάτες κάνουν χρήση αυτών των δομών για την αύξηση της αξιοπιστίας του φορολογικού τους προγραμματισμού (με μικρότερη πραγματική φορολογική επιβάρυνση από εκείνη μιας εταιρείας του ΗΒ που είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου) από τη χρήση μιας εταιρείας του ΗΒ.

Ουσιαστικά, χιλιάδες τέτοιες δομές δημιουργήθηκαν στην Κύπρο κατά τα τελευταία 15 χρόνια.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Οι φορολογικές δομές μπορούν νόμιμα να ελαφρύνουν τις φορολογικές οφειλές οιουδήποτε. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν, κατόπιν αιτήσεως (επικοινωνήστε μαζί μας ). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δομές μπορούν να είναι τεχνικώς περίπλοκες, σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν προτιμότερο να συζητούνται σε συνάντηση με τους διευθυντές της Focus Business Services.

Σημείωση: Οι διευθυντές μας ταξιδεύουν διαρκώς σε πολλές χώρες για να συναντήσουν υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες και συνεργάτες.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!