Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Εταιρείες Χρηματοδότησης Ομίλων

Οι εταιρείες Χρηματοδότησης Ομίλων ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Ανεύρεση πηγών χρηματοδότης εξωτερικού χρέους
 • Συσσώρευση εσόδων εκ των τόκων και φορολογική βελτιστοποίηση των ομίλων εταιρειών εκμετάλλευσης σε χώρα με υψηλή φορολογία.
 • Ανακατανομή των κεφαλαίων εντός του ομίλου.

Οι εταιρείες αυτές μπορούν να επωφεληθούν από τις Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας στην Κύπρο με την παροχή δανείων στις συμβαλλόμενες ή σε άλλες χώρες όπου η παρακράτηση φόρου επί των τόκων είναι χαμηλή ή μηδενική.

Η χρήση των Κυπριακών Νομικών προσώπων για χρηματοδότηση ομίλων είναι πολύ ελκυστική. Οι Χρηματοδοτικές Εταιρείες στην Κύπρο μπορούν εκπληρώσουν ενδο-επιχειρησιακές και δι-υπηρεσιακές λειτουργίες χρηματοδοτικής διαχείρισης, όπως η χορήγηση δανείων για χρηματοδότηση έργων ή απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης. Οι πληρωμές τόκων σε Κυπριακή Εταιρεία Χρηματοδότησης εκπίπτουν φορολογικά στη χώρα του δανειζόμενου με την ανάλογη μείωση της συνολικής φορολογικής οφειλής των ανωνύμων εταιρικών επιχειρήσεων. Η επιλογή της σωστής διεθνούς δικαιοδοσίας για τη χρησιμοποίηση των συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει τους παρακρατούμενους φόρους επί των πληρωμών τόκων.

Οι δομές αυτές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για επενδύσεις σε χώρες με υψηλή φορολογία όπου, αν το επιτρέπουν οι τοπικοί κανονισμοί, χρησιμοποιούνται ευρέως δομές υψηλού χρέους.

Εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος, το δίκτυο ΣΑΔΦ και την υιοθέτηση των οδηγιών της ΕΕ, άλλα επωφελή σημαντικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος για τις Χρηματοδοτικές Εταιρείες στην Κύπρο είναι τα ακόλουθα:

 • Μηδενική (υπό την οδηγία της Συνθήκης Αποφυγής τη Διπλής Φορολογίας και την Οδηγία επί των Τόκων και Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης ) παρακράτηση φόρου επί των τόκων.
 • Χαμηλή συνολική φορολογική επιβάρυνση.
 • Δυνατότητα αφαίρεσης δαπανών τόκων από το φορολογητέο εισόδημα.
 • Απουσία κανόνων υπό-κεφαλαιοποίησης ή μη-εφαρμογή αυτών στην περίπτωση χρηματοδότησης ” σε νόμισμα του δανειολήπτη”.
 • Μηδενική παρακράτηση φόρου τόκων σε σχέση με τόκους που καταβάλλονται για χρηματοδότηση δανείου ανεξαρτήτως της δικαιοδοσίας ή την απουσίας ΣΑΔΦ (ακόμη και για πληρωμές τόκων σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες).
 • Λογικό επίπεδο “περιθωρίου” που απαιτείται από τις φορολογικές αρχές.
 • Χαμηλό επίπεδο δαπανών για χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές αμοιβές.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Οι φορολογικές δομές μπορούν νόμιμα να ελαφρύνουν τις φορολογικές οφειλές οιουδήποτε. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν, κατόπιν αιτήσεως (επικοινωνήστε μαζί μας ). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δομές μπορούν να είναι τεχνικώς περίπλοκες, σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν προτιμότερο να συζητούνται σε συνάντηση με τους διευθυντές της Focus Business Services.

Σημείωση: Οι διευθυντές μας ταξιδεύουν διαρκώς σε πολλές χώρες για να συναντήσουν υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες και συνεργάτες.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!