Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Άριστη Υποδομή

 • Σύγχρονο και αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα σε πολλές γλώσσες & τομέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
 • Εξαιρετικές εναέριες και θαλάσσιες συγκοινωνίες και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
 • Επαγγελματικές, φιλικές και αποτελεσματικές Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Φορολογικές Αρχές.
 • Ωριμότητα στον τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών (ενδεικτικό των υψηλών πρότυπων του επαγγέλματος στην Κύπρο είναι ότι η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που αδειοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας να εκπαιδεύει ορκωτούς λογιστές σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να χρειάζεται να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο).
 • Πολύ χαμηλό επίπεδο  αμοιβών για την “παροχή χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών” σε σχέση με άλλες Δικαιοδοσίες της ΕΕ. Η διαφορά είναι πιο εμφανής στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων δαπανών επαγγελματικών υπηρεσιών (διοίκηση, λογιστική & φορολογική συμμόρφωση) που εκτιμάται σε 35- 40% των τιμών που ισχύουν στη Δυτική Ευρώπη! Θα μπορούσε πολύ εύκολα να παραπλανηθεί κανείς από το χαμηλό κόστος αμοιβής έναρξης των δραστηριοτήτων για μείζονες Ευρωπαϊκές Δικαιοδοσίες όσον αφορά το τελικό συνολικό κόστος το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό αν συνυπολογιστούν οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες!

 

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!