Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Σύσταση εταιριών Κύπρου: 99 ευρώ - διευθέτηση σύστασης Κυπριακής εταιρείας (με αδειούχους τοπικούς επαγγελματικούς οίκους) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φορολογικής καταχώρησης. Το διεθνές επαγγελματικό δίκτυο "FBS KOTSOMITIS" λειτουργεί από το 1998 μέσω αδειούχων τοπικών επαγγελματιών για την διεκπεραίωση των εργασιών σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κινήσουμε τη διαδικασία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact.gr@fbscyprus.com, χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας το +357 22 456363

Προφίλ Πελατών

Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της εταιρείας μας για προσφορά χωρίς χρέωση, ή δωρεάν επαγγελματική συμβουλή χωρίς δεσμεύσεις. Επόμενα βήματα:
1. Επικοινωνία με τους συνεργάτες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδομείου
2. Επικοινωνία μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας για αίτηση πληροφοριών

Κατ’ επέκταση, οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στους ακόλουθους τύπους πελατών:

 • Διεθνές Εμπόριο (εισαγωγές, εξαγωγές, είσπραξη προμηθειών) & Εταιρείες Προώθησης Προϊόντων και Διανομής
 • Εταιρείες που πραγματοποιούν Πραγματικές ή Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο
 • Εταιρείες Συμμετοχών
 • Εταιρείες Είσπραξης Δικαιωμάτων, Πατεντών & Εμπορικών Σημάτων
 • Εταιρείες Χρηματοδότησης Ομίλων
 • Εταιρείες Ακινήτων, Εταιρείες Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Κατασκευών
 • Τράπεζες & Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες, Διαχείριση Πλοίων & Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Διαδικτύου & Εταιρείες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Εταιρείες Εκτυπώσεων και Εκδοτικές Εταιρείες
 • Καταστατικές Έδρες Εταιρειών
 • Μονάδες Διοίκησης & Ταμειακής Διαχείρισης
 • Εταιρείες Απασχόλησης & Εταιρείες Πρόσληψης Στελεχών
 • Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Ομογενείς που εργάζονται, ζουν και συνταξιοδοτούνται στο εξωτερικό
 • Εταιρείες Παροχής Επαγγελματικών Υπηρεσιών
 • Ιδιώτες Υψηλής Καθαρής Θέσης
 • Πολλούς άλλους τύπους πελατών με την πρόθεση να αμβλύνουν νόμιμα τις φορολογικές υποχρεώσεις και / ή να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

Είναι το μήνυμά σας επείγον;
 Ναι Όχι

 • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)
 • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)
 • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:
 • Θέμα:
 • Το μήνυμά σας:
 • Εισάγετε αυτό τον κωδικό captcha


Skype Me™!