Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Προφίλ Πελατών

Κατ’ επέκταση, οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στους ακόλουθους τύπους πελατών:

 • Διεθνές Εμπόριο (εισαγωγές, εξαγωγές, είσπραξη προμηθειών) & Εταιρείες Προώθησης Προϊόντων και Διανομής
 • Εταιρείες που πραγματοποιούν Πραγματικές ή Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο
 • Εταιρείες Συμμετοχών
 • Εταιρείες Είσπραξης Δικαιωμάτων, Πατεντών & Εμπορικών Σημάτων
 • Εταιρείες Χρηματοδότησης Ομίλων
 • Εταιρείες Ακινήτων, Εταιρείες Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Κατασκευών
 • Τράπεζες & Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες, Διαχείριση Πλοίων & Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Διαδικτύου & Εταιρείες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Εταιρείες Εκτυπώσεων και Εκδοτικές Εταιρείες
 • Καταστατικές Έδρες Εταιρειών
 • Μονάδες Διοίκησης & Ταμειακής Διαχείρισης
 • Εταιρείες Απασχόλησης & Εταιρείες Πρόσληψης Στελεχών
 • Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Ομογενείς που εργάζονται, ζουν και συνταξιοδοτούνται στο εξωτερικό
 • Εταιρείες Παροχής Επαγγελματικών Υπηρεσιών
 • Ιδιώτες Υψηλής Καθαρής Θέσης
 • Πολλούς άλλους τύπους πελατών με την πρόθεση να αμβλύνουν νόμιμα τις φορολογικές υποχρεώσεις και / ή να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!