Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Ο Πρόεδρος σας καλωσορίζει

Πρώτα επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στην έκδοση της ιστοσελίδας μας του 2006 η οποία είναι η τέταρτη κατά σειρά έκδοση από το 1998 που άνοιξε η σελίδα μας. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους δικούς σας σκοπούς. Αυτή η τοποθεσία δημιουργήθηκε για να τη χρησιμοποιούν οι πελάτες μας, είτε υπάρχοντες είτε πιθανοί, και τα μέλη του Δικτύου Επαγγελματιών Συνεργατών της Focus Business Services. Προορίζεται κατά κύριο λόγο να επισημάνει τις χρήσεις των Φορέων της Κύπρου προκειμένου να λάβουν φορολογικά ή μη φορολογικά οφέλη, τη θέση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό και Οικονομικό Κέντρο ( “IFBC”) και να εξηγήσει γιατί και πώς πρέπει να επενδύσει κάποιος μέσω Κύπρου.Η παρούσα περίοδος, γνωστή ως η “μετά την ένταξη στην ΕΕ εποχή”, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επιτυχημένη 30ετή ιστορία της Κύπρου ως Διεθνές Οικονομικό και Επιχειρηματικό Κέντρο (IFBC).

Από την 1η Ιανουαρίου, 2003, με την κατάργηση του “καθεστώτος των υπεράκτιων”, η Κύπρος εφαρμόζει ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και διαφανές φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου είναι απολύτως συμβατό με την ΕΕ, τον ΟΟΣΑ, την Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (ΟΔΧΔ) το Φόρουμ για τη Χρηματοοικονομική Σταθερότητα (ΦΟΣ). Η Κύπρος είναι σήμερα μια δικαιοδοσία της ΕΕ “που δεν είναι υπεράκτια χώρα”, με “ανταγωνιστική φορολογία” με συναρπαστικό δυναμικό φορολογικού σχεδιασμού εξ ίσου για πελάτες της ΕΕ και μη.

Το νέο φορολογικό σύστημα της Κύπρου έλαβε την “επίσημη σφραγίδα έγκρισης” από τους ανωτέρω οργανισμούς και λειτουργεί για πάνω από 3 χρόνια (με 3 τροποποιητικούς νόμους , εκ των οποίων ο τελευταίος το Νοέμβριο 2004), έχει γίνει ένα σταθερό και επιτυχημένο φορολογικό σύστημα. Εξ άλλου, η Κύπρος ήταν ήδη γνωστή για τη σταθερή φορολογική νομοθεσία και τις φορολογικές της πρακτικές, καθώς και για τις επαγγελματικές και φιλικές προς τον επενδυτή φορολογικές αρχές.

Οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και οι άλλες κλασικές Δικαιοδοσίες Εταιρειών Συμμετοχών τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο άξιο ανταγωνιστή. Στη εποχή μετά την ένταξη στην ΕΕ, βλέπουμε όλο και περισσότερους πελάτες να προτιμούν την Κύπρο σε σχέση με άλλες παραδοσιακές δικαιοδοσίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλες “κλασικές” δικαιοδοσίες έχουν χάσει την αίγλη τους.

Μερικές φορές ωστόσο, ανάλογα με τα πραγματικά γεγονότα μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, μπορεί να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα συνδυάζοντας την Κύπρο με άλλες δικαιοδοσίες, όπως το Λουξεμβούργο ή τις Κάτω Χώρες, (η υποκατάσταση του Λουξεμβούργου από την Κύπρο είναι η πιο συχνή περίπτωση).

Οι περιορισμοί όσον αφορά το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό συμμετοχής, καθώς και το ελάχιστο νομισματικό επίπεδο ξένων επενδύσεων σε οποιαδήποτε επιχείρηση (νομική οντότητα) στην Κύπρο, καταργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2000 για τους Ευρωπαίους πολίτες, και από την 1η Οκτωβρίου 2004, για μη Ευρωπαίους πολίτες. Σήμερα, η Επενδυτική Πολιτική της Κύπρου επιτρέπει 100% συμμετοχή αλλοδαπών σε Κυπριακά Νομικά Πρόσωπα σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας όχι μόνο για τους Ευρωπαίους Πολίτες, αλλά και για τους επενδυτές από τρίτες χώρες.

Συναρπαστικές ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασμού παρουσιάζονται στους παρακάτω τομείς (σας παροτρύνουμε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω τις συγκεκριμένες ανάγκες σας):

 • Σε γενικές γραμμές, το Φορολογικό Καθεστώς της Κύπρου, με το ευρύ, εκτεταμένο και εξαιρετικά ωφέλιμο Δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ιδιαίτερα ευεργετικές είναι οι συνθήκες με τη Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή) και πρόσβαση στις ευρωπαϊκές οδηγίες (περί Μητρικών-Θυγατρικών εταιρειών, Τόκων και Δικαιωμάτων, Οδηγίες Συγχώνευσης έχουν μεταφερθεί στην τοπική φορολογική νομοθεσία). Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχουν δραστηριότητες για τις οποίες ένας Κυπριακός Φορέας δεν είναι κατάλληλος.
 • Διεθνείς Εμπορικές Δομές στην Κύπρο: Χρησιμοποιούνται για τριγωνικές συναλλαγές, έσοδα από προμήθειες, κοινοπραξίες, ιδιαίτερα στη Ρωσία & Ανατολική Ευρώπη, και … Αυτές είναι κλασικές δομές που χρησιμοποιούνται για πάνω από 30 έτη από ξένους επενδυτές.
 • Δομές Κυπριακών Εταιρειών Συμμετοχών- πράγματι η Κύπρος μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι διαθέτει ένα πολύ επιτυχημένο και ευεργετικό καθεστώς εταιρειών συμμετοχών.
 • Εταιρικές Δομές Δρομολόγησης Χρηματοδότησης (Ομίλων) και Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης στην Κύπρο.
 • Δομές Εκπροσώπων / Ακοινοποίητων Εταιρειών Εκπροσώπησης (Μη δημοσιοποιημένοι Οργανισμοί): Συχνά εμπλέκεται μια Κυπριακή Εταιρεία που λειτουργεί ως εκπρόσωπος- μιας υπερπόντιας βασικής εταιρείας (π. χ. μια διεθνής εμπορική εταιρεία στις Σεϋχέλλες (IBC) συνήθως για συναλλαγές εκτός Κύπρου δίνοντας Κυπριακή (ΕΕ) ταυτότητα στην επιχείρηση έχουν πολύ χαμηλή φορολογική επιβάρυνση, συχνά πολύ χαμηλότερη από 10%!
 • Οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Φορολογητέες στην Κύπρο (μέσω της διαχείρισης και του έλεγχου που πραγματοποιείται από Εγγεγραμμένα στην Κύπρο Υποκατάστημα και της χρήσης των κατάλληλων διατάξεων της Συνθήκης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ΗΒ – Κύπρου και τη Φορολογική Νομοθεσία Ηνωμένου Βασίλειου & Κύπρου) που φορολογούνται επί του εισοδήματος που απέκτησαν από διεθνείς συναλλαγές στην Κύπρο – ταυτότητα ΗΒ με χαμηλή φορολογική επιβάρυνση Κύπρου (10% φόρος ανώνυμων εταιρικών επιχειρήσεων για φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε από διεθνείς συναλλαγές , που με την κατάλληλη φορολογική διάρθρωση μπορεί πράγματι να μειωθεί σημαντικά περαιτέρω).
 • Κυπριακές Εταιρείες μη Κάτοικοι οι οποίες δεν διοικούνται & δεν ελέγχονται στην Κύπρο και δεν φορολογούνται για το εισόδημα που δεν απέκτησαν στην Κύπρο – (δηλ. με φορολογικό συντελεστή Κύπρου 0%) αλλά, ως εταιρείες μη-κάτοικοι δεν απολαμβάνουν τα οφέλη των Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας της Κύπρου.

Επίσης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνονται: μια περίληψη της φορολογίας της Κύπρου και άλλων κινήτρων, μια ανασκόπηση σχετικά με τα είδη των δραστηριοτήτων που μπορούν επωφελώς να ασκούνται μέσω Κύπρου, Νομικά Πρόσωπα, ενότητες με εκτενείς φορολογικές πληροφορίες , πλήρεις λεπτομέρειες των νομικών μορφών που διατίθεται για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη διαδικασία εγγραφής τους, καθώς και οδηγίες για την δημιουργία μιας ΕΠΕ στην Κύπρο.

Πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο μας , τις Υπηρεσίες μας, τις Δικαιοδοσίες στις οποίες ειδικευόμαστε, δημοφιλείς φορολογικές δομές που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες και τέλος κατάλογοι αμοιβών, καθώς και πρόσκληση για μια εμπιστευτική συνάντηση στα γραφεία μας ή στη χώρα/πόλη σας και μια πρόσκληση για να ενταχθείτε στο δικό μας Δίκτυο Επαγγελματιών Διαμεσολαβητών (εάν είστε επαγγελματίας) βρίσκονται σε αυτήν την διαδικτυακή τοποθεσία.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες και φορολογική πρακτική διαθέσιμη από τον Απρίλιο του 2005.

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αποσκοπεί μόνο να δώσει μια γενική κατεύθυνση και δεν είναι δυνατό να υποκαταστήσει κάθε κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή. Η Focus Business Services και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε δράση ή επιχειρηματική απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες της ιστοσελίδας αυτής.

Οι συνάδελφοί μου και εγώ ευχαρίστως θα σας παρέχουμε οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορεί να χρειαστείτε.

Άρης Κοτσομύτης
Πρόεδρος της Focus Business Services (Cyprus) Ltd.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!