Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Δομές Δρομολόγησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης στην Κύπρο

Λόγω των χαμηλών συντελεστών παρακράτησης φόρου για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που αναφέρονται στις περισσότερες Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας στην Κύπρο και της χρήσης των Κοινοτικών οδηγιών, η ίδρυση μιας εταιρείας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων στην Κύπρο μπορεί να αποτελέσει πολύ ελκυστική πρόταση.

Τα Δικαιώματα Εκμετάλλευσης και οι άδειες εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να ανήκουν ή να ανατίθενται σε μια Κυπριακή εταιρεία. Η Πνευματική Ιδιοκτησία μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό υπολογιστών, τεχνικές γνώσεις, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικό απόρρητο & μεθόδους, και τα πνευματικά δικαιώματα.

Τα Δικαιώματα Εκμετάλλευσης και οι άδειες εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να ανήκουν ή να ανατίθενται σε μια Κυπριακή εταιρεία. Η ΔΕΕ της Κύπρου μπορεί τότε να αδειοδοτηθεί ή να κάνει συμφωνίες ενοποιημένης παρουσίας (franchise) με άλλες εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν αυτά τα δικαιώματα. Η καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κανονικά να εκπίπτουν ως δαπάνες στη χώρα προέλευσης και θα υπόκεινται σε φόρο 10% μετά την αφαίρεση των δαπανών που έγιναν στην Κύπρο. Η χρήση του Δικτύου Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας στην Κύπρο και των οδηγιών της ΕΕ μειώνει ή εξαλείφει την παρακράτηση του φόρου επί της είσπραξης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης.

Εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος, του δικτύου ΣΑΔΦ και την υιοθέτηση των οδηγιών της ΕΕ, άλλα επωφελή σημαντικά στοιχεία του φορολογικού συστήματος για τις εταιρείες Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης στην Κύπρο είναι τα ακόλουθα:

 • Η απουσία ή μείωση (υπό την Οδηγία της Συνθήκης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας) παρακράτησης φόρου για δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβάλλονται σε εταιρεία στην Κύπρο.
 • Χαμηλή συνολική φορολογική επιβάρυνση.
 • Φορολογική έκπτωση για την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.
 • Αποτελεσματική φορολογική ελάφρυνση των επενδύσεων στην πνευματική ιδιοκτησία.
 • Απουσία παρακράτησης φόρου στις πληρωμές δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων επιχειρήσεων) για τα δικαιώματα που χρησιμοποιούνται εκτός Κύπρου – η συνήθης υπόθεση.
 • Ουδέτερη εφαρμογή ΦΠΑ.
 • Λογικό επίπεδο “περιθωρίου” που απαιτείται από τις φορολογικές αρχές.
 • Αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τη Νομοθεσία και συμμετοχή της Κύπρου στις διεθνείς συμφωνίες.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Οι φορολογικές δομές μπορούν νόμιμα να ελαφρύνουν τις φορολογικές οφειλές οιουδήποτε. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν, κατόπιν αιτήσεως (επικοινωνήστε μαζί μας ). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δομές μπορούν να είναι τεχνικώς περίπλοκες, σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν προτιμότερο να συζητούνται σε συνάντηση με τους διευθυντές της Focus Business Services.

Σημείωση: Οι διευθυντές μας ταξιδεύουν διαρκώς σε πολλές χώρες για να συναντήσουν υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες και συνεργάτες.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!